SOLUTION  解决方案

GSM FQA

(dBm与W换算)手机信号放大器功率单位


(dBm与W换算)手机信号放大器功率单位

 

计算公式为:dBm = 10 x log[ 功率 mW],这公式不一定要了解,以下较简单。

以下是dBm转换成为W后的数值(记忆方法:从10dBm开始记,每增加3dBm时W数相应的增加1倍).

 dBm增加3=W增加1倍
0dBm= 1.0 mW 
1dBm= 1.3 mW 
2dBm= 1.6 mW 
3dBm= 2.0 mW 
4dBm= 2.5 mW 
5dBm= 3.2 mW 
6dBm= 4.0 mW 
7dBm= 5.0 mW 
8dBm= 6.0 mW 
9dBm= 8.0 mW 
10dBm= 10 mW 
11dBm= 13 mW 
12dBm= 16 mW 
13dBm= 20 mW 
14dBm= 25 mW 
15dBm= 32 mW 
16dBm= 40 mW 
17dBm= 50 mW 
18dBm= 64 mW 
19dBm= 80 mW 
20dBm= 100 mW 
21dBm= 128 mW 
22dBm= 160 mW 
23dBm= 200 mW 
24dBm= 250 mW 
25dBm= 320 mW 
26dBm= 400mW
27dBm= 500mW
28dBm= 640mW
29dBm= 800mW
30dBm= 1.0W
31dBm= 1.3W
32dBm= 1.6W
33dBm= 2.0W
34dBm= 2.5W
35dBm= 3.0W
36dBm= 4.0W
37dBm= 5.0W
38dBm= 6.0W
39dBm= 8.0W
40dBm= 10W
41dBm= 13W
42dBm= 16W
43dBm= 20W
44dBm= 25W
45dBm= 32W
46dBm= 40W
47dBm= 50W
48dBm= 64W
49dBm= 80W
50dBm= 100W
53dBm= 200W
56dBm= 400W
59dBm= 800W
60dBm= 1000W
0dBm= 1.0 mW 


3dBm= 2.0 mW 


6dBm= 4.0 mW 


9dBm= 8.0 mW 
10dBm= 10 mW 


13dBm= 20 mW 


16dBm= 40 mW 


19dBm= 80 mW 
20dBm= 100 mW 


23dBm= 200 mW 


26dBm= 400mW
27dBm= 500mW


30dBm= 1.0W


33dBm= 2.0W


36dBm= 4.0W


39dBm= 8.0W
40dBm= 10W


43dBm= 20W


46dBm= 40W


49dBm= 80W
50dBm= 100W
53dBm= 200W
56dBm= 400W
59dBm= 800W